Svařování a pájení

  • Laserové svařování
  • MIG/MAG svařování v ochranné atmosféře
  • TIG svařování netavnou elektrodou v ochranné atmosféře
  • Pájení tvrdou pájkou (Ms, Ag)
  • Čištění pohledových svárů nerezu
  • Komplexní úpravu svárových ploch
  • Pro zpřesnění svařenců a zvýšení kvality používáme upínací a polohovací stoly pro svářecí operace.